Ciekawa świata/Curious About the World

A jeżeli będzie mi dane

…..

jeszcze i jeszcze raz
będę się wspinać
ciekawa świata
którego nie zdążyłam poznać

And if I am given the chance

again and once again
I will reach up
curious about the world
I have not learned enough

Encyklopedyczna informacja o Lidii Kosk: wikipedia

P1280707